1994 - 2004
          Kỷ niệm 10 năm trong thi ca Bích Xuân tại các thành phố                   

             Paris -  Washington dc -  Houston   - Arizona  -  Montreal
                                                                             xem tiếp trang kế bên Paris 8-2-2004
*****
 
 


 
            
  
   
 trở lên đầu trang