Gịong ngâm thơ ca Bích Xuân       

.
      bichxuanparis5@gmail.com

về lại trang chính

                             


   Anh chưa đến nhưng môi kề thật sát
(Thơ Bích Xuân)
.

Em còn nhớ mùa xuân
(Ngô Thụy Miên)


 Lưu luyến
(Thơ Lưu Trọng Lư)


Đôi bờ

(Thơ Quang Dũng)Một mùa đông (em là gái bên song cửa)

                                                                                                            (Thơ Lưu Trọng Lư)


Hoa rụng ven sông

(Lưu Trọng Lư)


Đây thôn Vỹ Dạ  
(Thơ Hàn Mạc Tử)


Yêu em
     (Thơ  Trung Nhật)


     (Thơ  Bích  Xuân)

Biography bichxua