Festival de Deauvulle.Reportage de Bich Xuan 

        MR Hai ở Berlin  
http://www.dailymotion.com/bichxuanparis Em nằm bên nắng

Festival de Cannes. Reportage de Bich Xuan

 Trịnh Thanh Thủy                          Thăm làng Julian USA                   Cắm trại tại  Belgique
    
     Du lịch đó đây
  
Chuyện nữ  vũ công
Picasa Albums Web    Trả áo lại em: Bích Xuân    

Nghệ khuật khỏa thân
       
       Thăm viếng Paris

    Muốn biết nơi bạn ở đâu

https://www.youtube.com/user/Nguoibenhepho/videos   
                


      Changes Euro =US 

9 hành động trên internet có thể bị kết tội

Tìm địa chỉ ờ  Hoa Kỳ

              Dance 2012


 Giữ bí mật bản thân trên
           Facebook

Làm Đẹp Cô Dâu


Những tác phẩm Bích Xuân đã xuấn bản    
      


Video Ma vie ma ville mon quartier
*


                                       Webmaster  Bích Xuân