http://bichxuanparis.online.fr

Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 25 Tại Phần Lan


Bạn không muốn hình ảnh Diaporamas, kéo "con chuột" bấm dưới tấm hình sẽ hiện ra 3 dấu hiệu
bạn bấm vào dấu ở giữa, hình sẽ ngừng.

Chờ xem tuần sau sẽ có clip video đầy đủ của khóa tu học.


1- Sau Giờ Tu Học


2-Tụng Niệm


3-Văn Nghệ Với Ca Sĩ Gia Huy

5-Gia Đình Phật Tử Và Oanh Vũ
3-  Gíáo Lý Cấp 2

4-Giáo Lý Cấp 3

 
Đây là những tấm hình "bên lề" của khóa tu học, để các bạn  xem cho vui  nhưng
không được đầy đủ cho lắm, tác gỉa chỉ tập trung vào việc thâu hình hơn là chụp hình.

e mail: bichxuanparis@yahoo.com