VUI  ĐỜI CA HÁT
VIDEO ca nhạc Bích Xuân

(Vui lòng chờ một tí hình sẽ hiện ra)

*

Al Condor Pasa: Bích Xuân
*

Imagine: Bích Xuân
 
Ma vie ma ville mon quartier par bichxuanparisEm nằm Bên Nắng  nhạc và lời Bích Xuân
Tác gỉa trình bày


Trả Áo Lại Em  Lời Bích Xuân, nhạc Trịnh Hưng
Tác giả trình bày


Week-End Belgium 2013 
Bích Xuân:Thương Anh tại Bỉ quốc.


Bích Xuân họp bạn cùng nhau đàn hát  


Dân ca 3 miền: Bích Xuân


Bích Xuân: Entre Nous sáng tác Chimère BadiBích Xuân: El Condor Page


Bích Xuân & Kevin Khoa: Tình ca người đi biển tại Houston TX


Bích Xuân tại Chiều Tím Paris: Imagine sáng tác Jonh Lenon


Bích Xuân: Ô mê ly sáng tác Văn Phụng


Bích Xuân : Thủa ấy có em sáng tác Huỳnh Anh

Bích Xuân: La Dernière Valse lời Mireille Mathieu


Bích Xuân: Tiễn Đưa sáng tác Đặng Hiền


Bích Xuân Cho lần cuối

 
Noel ca hát ở nhà Trịnh nghĩa
*

 Bích Xuân: Đâu phài bởi mùa thu sáng tác Phú Quang


Bích Xuân: Thương Anh


Sài Gòn: Bích Xuân

 Bích Xuân, Văn Tấn Sỹ
Mùa thu cánh nâu: Nguyễn Ánh 9


Vui đời đàn hát